„Ubi societas, ibi ius”

„Gdzie społeczeństwo, tam prawo”

Kancelaria Radcy Prawnego Julita Sitko- Sawicka

Kancelaria zajmuje się profesjonalną obsługa prawną przedsiębiorców i osób fizycznych świadcząc pomoc prawną zdefiniowaną w ustawie o Radcach Prawnych i Adwokaturze i określoną jako pomoc polegającą w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Obecnie zakres spraw objętych zakresem możliwości działania Radców Prawnych i Adwokatów jest taki sam z tą różnicą, że Radca Prawny aby występować w charakterze obrońcy nie może pozostawać w stosunku pracy.

Kancelaria nasza nie zajmuje się jednak sprawami z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego oraz wykroczeń ograniczając zakres swojej praktyki do kompleksowej obsługi przedsiębiorców, prawa nieruchomości oraz spraw rodzinnych o spadkowych.

Kancelaria obejmuje swoim obszarem działania teren Małopolski poprzez biuro w Krakowie przy Al. Pokoju 1 (biurowiec K1 „Błękitek”) jak też teren woj. świętokrzyskiego przez biuro w Staszowie przy ul. Poprzecznej 16/3

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, poprzez pocztę elektroniczną lub formularz kontaktowy.

logokirp_wersja_podstawowa_tonalne

Kontakt:

Teren Małopolska, Świętokrzyskie, Śląskie
tel. 781 201 461, 696 973 390
e-mail: sekretariat.sawiccy@onet.pl, kancelaria.sitko_sawicka@onet.pl