Obsługa prawna firm

page-img-1Kancelaria prowadzi kompleksową i rzetelną obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Obsługa dotyczy czynności i spraw sądowych i pozasądowych. W szczególności Kancelaria prowadzi następujące rodzaje spraw:

  • doradztwo z zakresu bieżącej działalności gospodarczej dla przedsiębiorców
  • sporządzanie jak też opiniowanie umów spółek, statutów, uchwał, dokumentacji związanej ze zgromadzeniem wspólników.
  • pomocy w opracowaniu projektów dokumentów wewnętrznych firm spółek jak regulaminy zarządu, rad nadzorczych, regulaminy z zakresu prawa pracy itp.
  • reprezentacji przedsiębiorców w sporach sądowych z osobami fizycznymi i prawnymi.
  • sporządzaniu i opiniowaniu szerokiej gamy umów handlowych