Szkolenia

szkolenia-img-1Kancelaria prowadzi także działalność szkoleniową z zakresu prawa gospodarczego jak też prawa dotyczącego nieruchomości w tym ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia procesu inwestycyjnego.

Przedmiotem szkoleń jest prawo budowalne, prawo zagospodarowania przestrzennego, ochrona prawa własności i posiadania, prowadzenie procesu inwestycyjnego w świetle polskiego porządku prawnego.

Przykładowe tematy szkoleń to:

  • Prawne aspekty finansowania inwestycji z uwzględnieniem emisji korporacyjnych papierów wartościowych w postaci obligacji.
  • Umowa o roboty budowlane w świetle aktualnego orzecznictwa
  • Umowa o prace projektowe w świetle praktyki orzeczniczej
  • Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.
  • Prawne aspekty inwestowania w nieruchomości.
  • Rozwój rynku nieruchomości komercyjnych kierunki i perspektywy.

Organizowane przez szkolenia adresowane są głownie dla przedsiębiorców ale także do grup zawodowych takich jak pośrednicy, zarządcy, projektanci i architekci, developerzy, project managerowie, . Podczas szkoleń nasi eksperci z Kancelarii i poza jej grona dzielą się specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem wynikającym z szerokiej praktyki zawodowej.

Realizując indywidualne potrzeby szkoleniowe Kancelaria prowadzi również na życzenie Klientów szkolenia zamknięte dedykowane do określonej grupy słuchaczy.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w celu uzgodnienia tematyki, terminu oraz miejsca szkolenia.

Organizujemy oraz uczestniczymy w szkoleniach wyjazdowych.